Giải mộng có liên quan đến: tiên, phật, tăng ni,quỷ thần

10-su-that-dang-kinh-ngac-ve-nhung-giac-mo_Tin180.com_002
Chư Phật, Bồ tát, điềm đại cát lợi · Pháp sư lên toà, sẽ có tật bệnh · Lão quân, Chân nhân đều là điềm đại cát · Thấy hình vẽ Thần Phật, được người kính trượng

·        Chư Phật, Bồ tát, điềm đại cát lợi

·        Pháp sư lên toà, sẽ có tật bệnh

·        Lão quân, Chân nhân đều là điềm đại cát

·        Thấy hình vẽ Thần Phật, được người kính trượng

·        Xem tượng Thần Phật, điềm vợ có con

·        Phật nói với người, điềm có phúc giúp

·        Vào miễu Thần, thần động, là điềm đại cát

·        Thấy tạo phướn lọng, điềm đại cát lợi

·        Thầy tăng dạy người niệm kinh, thuộc về điềm tốt

·        Thấy đạo sĩ hay là nữ quan nói chuyện, đều là điềm tốt

·        Thấy hoà thượng hay là ni cô xem kinh, thuộc về điềm buồn

·        Bị quỷ thần đánh, điềm đại bất tường

·        Thấy Thần Phật trên thềm, điềm đại cát lợi

·        Thấy Thần Phật chẳng thành hàng, thuộc về đại hung

·        Đốt nhang lễ bái, đều điềm đại cát

·        Rước thần hội cộ (hội hè) sẽ có ngoại tài

·        Tiên thnáh tới nhà, phúc lộc sẽ đến

·        Nghe tiếng ma quỷ, điềm thêm tuổi thọ

·        Tế tự thần đạo, điềm đại cát lợi

·        Mình thọ giới hạnh, điềm có con hiếu

·        Giao thông với thần nữ, điềm được con sang

·        Giao thông với ni cô, chủ về mất của.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>