Giải mộng có liên quan đến: cầu cống, đường xá, chợ búa

365xuat-tinh-ve-dem

Thấy bốn đường thông, danh lợi toại ý · Giữa đường được của, vận mệnh hanh thông · Đường lội gai gốc, làm việc chẳng lành · Đường cái lỡ lún, chủ về mất của

·        Thấy bốn đường thông, danh lợi toại ý

·        Giữa đường được của, vận mệnh hanh thông

·        Đường lội gai gốc, làm việc chẳng lành

·        Đường cái lỡ lún, chủ về mất của

·        Sửa sang cầu cống, muôn việc thái hoà

·        Thấy người qua cầu, sẽ có việc quan

·        Mình ngồi trên cầu, lộc vị sẽ tới

·        Thấy cầu huỷ hoại, sẽ có việc quan

·        Dắt tay lên cầu, vợ có thai nghén

·        Trên cầu kêu gọi, kiện được thắng lẽ

·        Thầy cầu mới tạo, tình rất hợp nhau

·        Thấy nhịp cầu đứt, sẽ có miệng tiếng

·        Thấy cột cầu gãy, con cháu bị hung

·        Xe đạu trên cầu, trên đường, đều là điềm xấu

·        Vợ chồng vào chợ, điềm đặt sản nghiệp

·        Thấy trong chợ không người, chủ về điềm xấu.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>