giải mã nhưng giấc mơ

Giải mộng có liên quan đến: rồng, rắn, chim muông

dream Cưỡi rồng vào nước, điềm có ngôi sang · Rồng ngủ trong nước, sở cầu toại ý · Rồng ngang giữa cửa, điềm đại cát xương · Thấy rồng chết mất, điềm mất ngôi sang ·        Cưỡi rồng vào nước, điềm có ngôi sang ·        Rồng ngủ trong nước, sở cầu toại ý ·        Rồng more »

Giải mộng có liên quan đến: ruộng, vườn, lúa má, trồng cấy

cau-chuyen-du-hoc-15 Trong ruộng mọc cỏ, chủ về phát tài · Trồng ruộng rộng lớn, điềm có lộc vị · Mình cấy lúa ruộng, chủ về xuất hành · Thấy người cấy ruộng, lộc vị tới nơi ·        Trong ruộng mọc cỏ, chủ về phát tài ·        Trồng ruộng rộng lớn, điềm có lộc vị ·        Mình more »

Giải mộng có liên quan đến: văn, thơ, nghiên, bút, đồ án

ngu Thấy các sắc kinh sách, điềm đại phú quý · Thấy giấy ngũ sắc, điềm đại phát tài · Nuốt giấy ngũ sắc, văn chương tiến bộ · Trên ghế có sách, lộc vị tới nơi ·        Thấy các sắc kinh sách, điềm đại phú quý ·        Thấy giấy ngũ sắc, điềm đại phát tài more »

Giải mộng có liên quan đến: tiên, phật, tăng ni,quỷ thần

10-su-that-dang-kinh-ngac-ve-nhung-giac-mo_Tin180.com_002 Chư Phật, Bồ tát, điềm đại cát lợi · Pháp sư lên toà, sẽ có tật bệnh · Lão quân, Chân nhân đều là điềm đại cát · Thấy hình vẽ Thần Phật, được người kính trượng ·        Chư Phật, Bồ tát, điềm đại cát lợi ·        Pháp sư lên toà, sẽ có tật bệnh more »

Giải mộng có liên quan đến: thuyền, xe, vật kiện, du hành

thangquan1_kientnuc Thấy thuyền bay đi, điềm đại phú quý · Thuyền cạn tại bờ, bị ách thị phi · Cưỡi thuyền qua sông, điềm được quan chức · Trong thuyền có nước, điềm được phát tài ·        Thấy thuyền bay đi, điềm đại phú quý ·        Thuyền cạn tại bờ, bị ách thị phi ·        Cưỡi more »

Giải mộng có liên quan đến: cầu cống, đường xá, chợ búa

365xuat-tinh-ve-dem Thấy bốn đường thông, danh lợi toại ý · Giữa đường được của, vận mệnh hanh thông · Đường lội gai gốc, làm việc chẳng lành · Đường cái lỡ lún, chủ về mất của ·        Thấy bốn đường thông, danh lợi toại ý ·        Giữa đường được của, vận mệnh hanh thông ·        Đường more »

Giải mã giấc mơ thầm kín kỳ lạ

Mọi người ai cũng có những giấc mơ kỳ lạ khiến họ giật mình khi thức dậy. Những giấc mộng khó nói đó mang ý nghĩa tâm lý nhiều hơn là thể hiện nhu cầu sinh lý. Mơ là cách bộ óc chúng ta khám phá những ý tưởng, khát vọng, nỗi sợ hãi vốn more »

Giải mộng có liên quan đến: Cửa, cổng, giếng, bếp, cầu tiêu

20121113145304_m Cửa cổng cao lớn, chủ về phú quý · Mới mở cửa cổng, điềm đại phú quý · Cửa cổng xảy mở, chủ về đại cát · Cửa cổng mở lớn, điềm đại cát lợi ·        Cửa cổng cao lớn, chủ về phú quý ·        Mới mở cửa cổng, điềm đại phú quý ·        Cửa more »

Giải mộng có liên quan đến: Bắt bớ, hình phạt, giam cầm

1368760665384 Lao ngục đổ nát, điềm tốt xá tội · Ngồi trong lao ngục, ắt có ân xá · Vào ngục thọ tai, chủ về vinh quý · Chết tại trong ngục, việc quan tiêu tan ·        Lao ngục đổ nát, điềm tốt xá tội ·        Ngồi trong lao ngục, ắt có ân xá ·        Vào more »

Giải mộng có liên quan đến: mũ ,đai, quần áo, giày, bít tất

5054a307_7c6cf5ea_6124081893_d9fdcd837f_b_resize   Đội mũ, thắt đai lên xe, làm quan muốn về § Tự mình đội mũ, bịt khăn lên đầu, sẽ có điềm tốt § Gài trâm đội mũ lên đài, chức vị thăng thiên § Quý nhân cho mình khăn áo, sẽ có điềm lành §        Đội mũ, thắt đai lên xe, làm quan more »

Giải mộng có liên quan đến: ăn uống, rượu thịt, hoa quả

120015_image_74282_giac_mo Người mời uống rượu, chủ về thọ trường · Uống rượu với người, có điều khẩu thật · Cùng người hội ăn tiệc, phú quý tới nơi · Tiệc hội khách khứa, cửa nhà muốn phá ·        Người mời uống rượu, chủ về thọ trường ·        Uống rượu với người, có điều khẩu thật ·        more »