Giải mộng có liên quan đến: mũ ,đai, quần áo, giày, bít tất

 5054a307_7c6cf5ea_6124081893_d9fdcd837f_b_resize

Đội mũ, thắt đai lên xe, làm quan muốn về § Tự mình đội mũ, bịt khăn lên đầu, sẽ có điềm tốt § Gài trâm đội mũ lên đài, chức vị thăng thiên § Quý nhân cho mình khăn áo, sẽ có điềm lành

§        Đội mũ, thắt đai lên xe, làm quan muốn về

§        Tự mình đội mũ, bịt khăn lên đầu, sẽ có điềm tốt

§        Gài trâm đội mũ lên đài, chức vị thăng thiên

§        Quý nhân cho mình khăn áo, sẽ có điềm lành

§        Đổi áo mũ mới, lộc vị sẽ tới

§        Đốt huỷ mũ cân, muốn đổi chức quan

§        Mất mũ cân đi, chủ về mất chức

§        Người cho mình đồ phẩm phục, gia thăng quan chức

§        Lượm được mũ đai, lộc vị sẽ tới

§        Đàn bà đội mũ thắt đai, chủ về sinh con trai

§        Rửa hốt, nhuộm áo, sẽ được chức quan mới

§        Cầm bốt, điềm quý nhân đại cát

§        Hốt vỡ điềm ưu nguy bất tường

§        Mình cho người đồ phẩm phục, chủ về được quan chức

§        Mình cho người đai hốt, chủ về hưu quan

§        Lưng đeo đai, chủ về việc quan rất tốt

§        Văn thơ dụng ấn, chủ về có thinh danh

§        Đeo ấn, chủ về sinh quý tử

§        Vận áo bào mới, chủ về có ơn lớn tới

§        Bị dầu dính áo, chủ về đội ơn vua

§        Y phục muốn rách, vợ có ngoại tâm

§        áo mới lợi màu, trăm sự đều xấu

§        Cho người y phục, chủ về có ơn tới

§        May áo hay là vận áo tang, đều là điềm tốt

§        áo đai tự nhiên cởi ra, trăm sự đều lành

§        Vận áo vàng, áo bào, đều là điềm tốt

§        Vận áo trắng, chủ về có người mời

§        Vận áo xanh, thần nhân trợ lực

§        Vận áo thêu màu lam, vợ có đại lợi

§        Mọi người vận áo tía, chủ về sinh ra tình tệ

§        Mọi người vận áo xanh, người nhà lìa tan

§        Mọi người vận áo trắng, chủ về có việc quan

§        Mọi người vận áo hường, điềm cát lợi lớn

§        Vợ vận áo chồng, điềm sinh quý tử

§        Đàn bà vận áo lam, trị bình gia sự

§        Cho người vận chung áo, vợ có tư tình

§        Mất y phục đi, điềm vợ khó đẻ

§        Chăn tốt tự đắp lấy mình, điềm được giàu sang

§        Người đi giày của mình, vợ có trai ngoại

§        Bắt được giày hia, chủ về có đày tớ con đòi tốt

§        Mình mất giày đi, chủ về tôi mọi trốn chạy

§        Tháo giày, thắt đai, chủ về có sự xấu

§        Giày rách, con cháu hay là thê thiếp bị đau

§        Đi giày gai, trăm sự hoà hiệp

§        Mới trao quan phục, chủ về sinh quý tử

§        Xin được giày hia, có người giúp sức

§        Guốc gỗ trút ra, mình thoát khỏi tai ách.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>