Giải mộng có liên quan đến: ruộng, vườn, lúa má, trồng cấy

cau-chuyen-du-hoc-15
Trong ruộng mọc cỏ, chủ về phát tài · Trồng ruộng rộng lớn, điềm có lộc vị · Mình cấy lúa ruộng, chủ về xuất hành · Thấy người cấy ruộng, lộc vị tới nơi

·        Trong ruộng mọc cỏ, chủ về phát tài

·        Trồng ruộng rộng lớn, điềm có lộc vị

·        Mình cấy lúa ruộng, chủ về xuất hành

·        Thấy người cấy ruộng, lộc vị tới nơi

·        Dạy người cày cấy, người xa sắp về

·        Sai người trồng ruộng đất, chủ về đại cát

·        Mua ruộng vườn của người, chủ về rời chức

·        Gặt lười biếng lúa ruộng, nhà đã yên bình

·        Trên nóc nhà mọc lúa, ngôi quan cát hanh

·        Lúa má phong đăng, giàu sang trường cửu

·        Mình ở trong lúa, điềm đại cát lợi

·        Phá hoại ruộng đất, chủ về đại cát

·        Xem thấy lúa má, điềm đại phát tài

·        Lúa gạo trắng tinh, điềm tốt được của

·        Năm giống lúa tốt mạnh, chủ về phát tài

·        Lúa má đều tốt, điềm đại cát lợi

·        Thóc gạo chất đống thì tốt, tan tác thì xấu

·        Lúa hột to, hột nhỏ, chủ về vợ có tư tình

·        Thấy đậu lớn hay là lá mạ, con cháu bị hung

·        Lúa gạo bày ra, điềm đại cát lợi

·        Ngồi nằm trên lúa gạo, chủ về đại lợi

·        Trong tay cầm thóc, chủ về phúc lộc

·        Bắt được thóc gạo, chủ về đại cát

·        Được lúa xảy mất, chủ về được phẩm trật

·        Cầu gạo, ắt có đồ dưng tới

·        Trồng rau, chủ về điềm tốt thọ trường

·        Thấy cây lúa cao hay là bánh bột, việc quan sẽ tới

·        Tấm cám lẫn nhau, nhà muốn cơ kiệm

·        Thấy rượu và men, ắt chủ về việc oan khuất

·        Thấy mầm thấy mống, chủ về sự ác luôn luôn

·        Hột vừng rắc vào mình, ắt bị tật bệnh

·        Cây vừng mọc như rừng, điềm đại cát lợi.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>