Giải mộng có liên quan đến: thuyền, xe, vật kiện, du hành

thangquan1_kientnuc
Thấy thuyền bay đi, điềm đại phú quý · Thuyền cạn tại bờ, bị ách thị phi · Cưỡi thuyền qua sông, điềm được quan chức · Trong thuyền có nước, điềm được phát tài

·        Thấy thuyền bay đi, điềm đại phú quý

·        Thuyền cạn tại bờ, bị ách thị phi

·        Cưỡi thuyền qua sông, điềm được quan chức

·        Trong thuyền có nước, điềm được phát tài

·        Cưỡi thuyền xem mặt trời, mặt trăng, điềm được quan chức

·        Cưỡi thuyền qua mặt trời, mặt trăng, chủ về điềm giàu

·        Cưỡi thuyền uống rượu, khách xa tới chơi

·        Đồng thuyền với người, điềm rời chỗ ở

·        Cưỡi thuyền buồm gió, điềm đại cát lợi

·        Cưỡi thuyền thấy lái, thân gia an ổn

·        Cưỡi thuyền qua dưới cầu, điềm đại cát lợi

·        Người bệnh cưỡi thuyền, chủ về ắt chết

·        Giúp cha cưỡi thuyền, ngôi quan tới nơi

·        Mình nằm trong thuyền, sẽ có sự hung

·        Cầm lửa vào thuyền, chắc có sự cát

·        Cưỡi thuyền trong nhà, chủ về mất của

·        Cưỡi thuyền xem hoa, có tiệc ăn uống

·        Thuyền xe phá vỡ ,là điềm chẳng lành

·        Bánh xe vỡ, vợ chồng biệt nhau

·        Bánh xe gãy, chủ về phá của.

·        Xe chở chẳng dậy, sự ách trừ đi

·        Gác xe đi chơi, lộc vị sẽ tới

·        Xe đi, trăm sự thuận lợi

·        Xe chẳng đi, sở cầu chẳng xong

·        Xe vào cửa, chủ về có sự hung

·        Người bệnh cưỡi xe, tính mệnh chẳng tốt

·        Xe tang đi qua, tai ương tan hết

·         Xe đóng ngựa sẵn, có sự đi xa

·        Xe đi ra vào, mệnh đồ thông đạt.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>