Giải mộng có liên quan đến: rồng, rắn, chim muông

dream
Cưỡi rồng vào nước, điềm có ngôi sang · Rồng ngủ trong nước, sở cầu toại ý · Rồng ngang giữa cửa, điềm đại cát xương · Thấy rồng chết mất, điềm mất ngôi sang

·        Cưỡi rồng vào nước, điềm có ngôi sang

·        Rồng ngủ trong nước, sở cầu toại ý

·        Rồng ngang giữa cửa, điềm đại cát xương

·        Thấy rồng chết mất, điềm mất ngôi sang

·        Rồng tới lên núi, được toại sở cầu

·        Rồng vào trong giếng, làm quan bị nhục

·        Xem thấy rồng bay, ngôi quan đại quý

·        Cưỡi rồng vào chợ, điềm có ngôi sang

·        Rồng rắn vào cửa, chủ về được của

·        Rồng rắn vào bếp, có việc quan tới

·        Rắn hoá rồng đi, quý nhân trợ lực

·        Đàn bà thấy rồng, điềm sinh quý tử

·        Rồng rắn giết người, chủ về đại hung

·        Rắn dữ cắn người, chủ phát tài lớn

·        Rắn vào trong bọc, điềm sinh con sang

·        Rắn đi trong nước, chủ về thăng quan

·        Rắn theo người đi, vợ có tình ngoại

·        Rắn vào đường hang, có điều khẩu thật

·        Rắn quấn quanh mình, điềm sinh quý tử

·        Rắn hiện ra nhiều, thuộc sự âm ty  Rắn đỏ, rắn đen, thêm điều miệng tiếng  Nếu là rắn xanh, thuộc về điềm tốt  Rắn vàng, rắn trắng, chủ có việc quan

·        Thấy chim phượng hoàng, quý nhân phù trợ

·        Phượng đậu cánh tay, bệnh mẹ sẽ tới

·        Thấy chim khổng tước (chim công), điềm đại cát lợi

·        Hạc bay lên trời, có chút vạ miệng

·        Nghe chim hạc kêu, lộc vị đại hiển

·        Hạc vào trong bọc, điềm sinh con sang

·        Thấy hạc gác xe: Có việc chiến trận

·        Mình thả chim hạc, điềm tốt được của

·        Chim công bay múa, có triệu văn chương

·        Thấy chim anh võ, đàn bà có điều khẩu thật

·        Chim oan ương bay đi, vợ có điềm xấu

·        Vịt nước vào nhà, thuộc điềm rất xấu

·        Mình gác xe hạc, lộc vị tới nơi

·        Nghe chim cưu kêu, đàn bà có tin mừng

·        Chim yến bay vào bọc, điềm vợ sinh con

·        Chim kêu trên không, chủ về vợ thác

·        Chim bay vào bọc, đều là điềm lành

·        Bắt lại chim bay, tin xa sẽ đến

·        Chim én bay đến, khách xa tới chơi

·        Chim tước đấu lẫn, sẽ có việc quan

·        Quạ sẻ đồng reo, chủ về tửu thực

·        Ngỗng, vịt đồng lượn, điềm được thiếp xinh

·        Chim tới, rắn về, có người dẫn tiến

·        Mình tắm cho gà, được quan biện minh khẩu thật

·        Thấy gà ấp trứng, có sự mừng to

·        Gà ở trên cây, chủ về được của

·        Mộng thấy kỳ lân, tiếng dậy thiên hạ

·        Cọp dữ gầm to, điềm được ngôi quan

·        Voi trắng lội sông, ngôi quan sẽ tới

·        Sư tử gầm hét, dậy động thinh danh

·        Mình cưỡi cọp đi, toàn không sự dữ

·        Cọp vào trong nhà, quan cao chức trọng

·        Hùm sói chẳng động, điềm lành kiến quan

·        Sài, lang, chó dữ, điềm có trộm cướp

·        Chó sói cắn gót, điềm chẳng nên đi

·        Lạc đà, beo, sại, đi được chức trọng

·        Thấy rồng, thấy gấu, mình sinh con sang

·        Bầy thỏ lên cây, được ngôi quan quý

·        Tỳ (thú dữ), lộc (hươu) ở nhà, điềm thêm quan lộc

·        Quỷ sống ở vườn, trăm lo bỏ đi

·        Thấy mèo bắt chuột, chủ về phát tài

·        Chuột bạch dẫn đường, có người dắt díu

·        Chuột cắn áo người, cầu chi ắt được

·        Con chuột chạy đại, sẽ có sự lành

·        Thấy con khỉ núi, gầy mối tranh tụng

·        Thấy con vượn bạch, sẽ được ngôi quan.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>