Giải mộng có liên quan đến: mộ phần, quan quách

images751689_giacmo1
Phần mộ cao, điềm đại cát lợi · Mộ mới, quan quách, chủ về trừ sự lo · Trên phần mộ có khí mây, chủ về hội hiệp · Cửa phần mộ mở, trăm sự tốt lành

·        Phần mộ cao, điềm đại cát lợi

·        Mộ mới, quan quách, chủ về trừ sự lo

·        Trên phần mộ có khí mây, chủ về hội hiệp

·        Cửa phần mộ mở, trăm sự tốt lành

·        Trên phần mộ sáng thì tốt, tối thì xấu

·        Trên mộ mọc cây là điềm tốt, nếu cây gãy thì xấu

·        Trên mộ trỗ hoa, có sự đại cát

·        Trong mộ quan tài tự nhiên ra, cũng điềm đại cát

·        Đem quan tài vào nhà, lộc vị sẽ tới

·        Người chết ra ngoài quan tài, có khách xa tới

·        Tẩm liệm nhập quan người chết, chủ về được của

·        Mở quan tài nói với người chết, thuộc về điềm xấu

·        Thấy quan tài trên nước, điềm đại phát tài

·        Đồng trống không có người, sẽ phải đi xa.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>