Giải mộng có liên quan đến: ăn uống, rượu thịt, hoa quả

120015_image_74282_giac_mo
Người mời uống rượu, chủ về thọ trường · Uống rượu với người, có điều khẩu thật · Cùng người hội ăn tiệc, phú quý tới nơi · Tiệc hội khách khứa, cửa nhà muốn phá

·        Người mời uống rượu, chủ về thọ trường

·        Uống rượu với người, có điều khẩu thật

·        Cùng người hội ăn tiệc, phú quý tới nơi

·        Tiệc hội khách khứa, cửa nhà muốn phá

·        Tự mình uống rượu, có sự khóc lạ

·        Tới hội uống rượu, chủ về tật bệnh

·        Quý nhân cho yến, tật bệnh tới nơi

·        Uống rượu có quý nhân, chủ về đại cát

·        Người mời ăn cơm quán (cao lâu), chủ về sự màng

·        Cùng người uống sữa, có tôn thân tới

·        Cùng người ăn mật, điềm đại cát lợi

·        Ẩu thổ, chủ về bị đau

·        Ăn đồ nước, chủ về được lợi lớn

·        Thấy người thác ăn, chủ về tật bệnh

·        Ăn thịt dê ở trên thềm, thuộc về điềm tốt

·        Ăn thịt chó, có sự tranh tụng

·        Ăn thịt lợn, sẽ có tật bệnh

·        Dao cắt thịt lợn, chủ về sinh vật

·        Ăn thịt, sống là xấu, chín là tốt.

·        Ăn thịt tự tử, chủ về biệt ly

·        Ăn thịt ngỗng, thê thiếp bị bệnh

·        Ăn thịt gà, vịt, đều là điềm tốt

·        Ăn bánh bột, chủ về khẩu thật ly tán

·        Thấy bánh bột chưa ăn, chủ về tức khí

·        Ăn dưa nướng, sẽ sinh tật bệnh

·        Ăn bánh, ăn cơm, sự lòng chẳng thoả

·        Ăn trái dưa, điềm sinh quý tử

·        Ăn hồng, ăn cam, điềm sinh tật bệnh

·        Ăn trái đào, điềm ly lại hợp

·        Ăn trái táo, trái dâu, đều là điểm sinh con sang

·        Ăn trái lật, có sự phân ly

·        Ăn trái lê, điềm thất tài bạch

·        Ăn hết thảy các trái, sự hung sẽ đến

·        Ăn trái cà, điềm vợ có con

·        Ăn hành, ăn răm có sự tranh đấu

·        Ăn hẹ, có vận trùng tang

·        Ăn tỏi, có sự tai hại

·        Ăn rau, thấy rau vàng, chủ về điềm hung

·        Ăn dầu, muối, tương, mắm, dấm đều tốt.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>