giải đoán giấc mơ

Tìm hiểu về Mộng tốt – Mộng xấu

    1. Mộng Tốt: Trong giấc mộng thấy -Cỏ cây um tùm, rậm rạp tren đường: sẽ có lợi lớn -Đào đất chôn đồ vật: có tiền bạc bất ngờ -Ngủ trong bãi tha ma: sẽ có lợi lớn -Ao hồ, đầm lầy có cá bơi lội: thu nhập tăng cao -Tàu thuyền đậu more »

Giải mộng có liên quan đến: nước, lửa, trộm cướp, đèn đuốc

dream2 Đi trên mặt nước, chủ về sự cát · Đứng trên mặt nước, chủ về sự hung · Nước trôi lồng lộng, điềm có tân hôn (vợ chồng mới) · Trên nước lửa bốc, chủ về đại cát ·        Đi trên mặt nước, chủ về sự cát ·        Đứng trên mặt nước, chủ về sự more »

Giải mộng có liên quan đến: mộ phần, quan quách

images751689_giacmo1 Phần mộ cao, điềm đại cát lợi · Mộ mới, quan quách, chủ về trừ sự lo · Trên phần mộ có khí mây, chủ về hội hiệp · Cửa phần mộ mở, trăm sự tốt lành ·        Phần mộ cao, điềm đại cát lợi ·        Mộ mới, quan quách, chủ về trừ sự lo more »